foto16.jpg
Biz Kimiz, Hakkımızda Fotoğraf, Fotoğrafçılık Dağcılık Doğa Yürüyüşleri, Trekking, Gezi Doğa, Çocuk ve Doğa, Ağaç Türleri, Böcekler ve Bitkiler Bisiklet, Parkurlar, Yazılar, Anılar Sponsorlar İletişim

Çocuğumla Doğadayız Çocuğumla Doğadayız

E-Posta:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player   

Ana Sayfa > Doğa > Doğal HaberlerUluslararası Konferans - Kapitalizmin Kıskacında Su

KONFERANSA ÇAĞRI

www.supolitik.org


Eğer, WWC(Dünya Su Konseyi), WWF(Dünya Su Forumu) ve onları var edenler tarafından ekonomik bir meta olarak tanımlanan “SU”yun temel bir hak olduğunu düşünüyorsanız;


Türkiye’nin neden WWF-5 için ev sahibi ülke olarak belirlendiğini merak ediyorsanız;


İnsanlığın en temel yaşam kaynağı olan SU’yun ticarileştirilmesinin arka planında hangi kapitalist çıkarların yattığını öğrenmek istiyorsanız;


Ve dünyada verilmekte olan su mücadelelerini birebir bu mücadelelerde yer almış aktivistlerin kendilerinden dinlemek istiyorsanız,22-23 Mart 2008 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi / Oditoryum Salonu /ISTANBUL’da düzenlenecek olan “Kapitalizmin Kıskacında SU” başlıklı ULUSLAR ARASI konferansta bizlerle olun.


BU KONFERANS TEK BAŞINA HİÇBİR KİŞİ, KURUM, ÖRGÜT YADA PLATFORMA MALEDİLEMEZ. Çünkü bu etkinlik Türkiye’de ve Dünyada Su’yu bir “ihtiyaç” olarak değil, temel bir “hak” olarak tanımlayan ve 2009 yılında Istanbul’da toplanacak 5. Dünya Su Forumu’na karşı duran bütün kurum, kuruluş, örgüt, platform, insiyatif ve toplumların ortak girişimidir. TIPKI SU’YUN KENDİSİ GİBİ Alternatif Su Konferansı da bu ilkeler etrafında kenetlenen HERKES TARAFINDAN VE HERKES İÇİNDİR…

Konferans Programı

ULUSLARARASI KONFERANS
“Kapitalizmin Kıskacında SU”
22-23 Mart 2008
Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi / Oditoryum Salonu /ISTANBUL

PROGRAM
22 Mart 2008 / Cumartesi


09.30 – 10.00 Konferans Açış Konuşmaları
- Organizasyon Komitesinin hoş geldiniz konuşması
- Konferans açış konuşması
- Yıldız Üniversitesi Rektörlüğü

10.00 – 11.00 Sermaye birikim sürecinde değişen bakış açısı (1)
Suyun ticarileştirilmesinde devletler ve Kurumların Rolleri

Oturum Kolaylaştırıcısı: İzzettin Önder
- Su krizi gerçek mi?
Tahir Öngür - Jeoloji Mühendisleri Odası
- - Devletin yeniden yapılanmasının bir izdüşümü olarak Özelleştirme: Yaygınlaşan kapsamı değişmeyen sonuçları
Prof. Mehmet Türkay – Marmara Üniversitesi
- Yeni liberalizmin Yerel Yönetimlere yüklediği roller
David Boys - PSI (Uluslar arası Kamu Hizmetleri)
Serhat Salihoğlu - DİSK-Genel İş Sendikası

11.00 – 11.15 Kahve molası

11.15 – 12.15 Sermaye birikim sürecinde değişen bakış açısı (2)
- Ortak paylaşım/mallardan metalaşmaya:Yeni Kuşatma Dinamiklerine Karşı Alternatif Topluluklar
Prof.Dr. Fuat Ercan - Marmara Üniversitesi
- Özelleştirmenin yeni biçimi: Kamulaştırarak özelleştirme! / Türkiye örneği
Prof. Türkel Minibaş – İstanbul Üniversitesi
- Sorular ve Katkılar

12.15 - 13.00 Yemek Molası

13.00 – 13.45 Dünya Su günü Basın Açıklaması: Beşiktaş İskele Meydanı

14.00 – 15.45 SU kullanım Alanlarının Su Kaynakları üzerine Etkileri (1)
Oturum Kolaylaştırıcısı:
- Madencilikte su kullanımı
Çetin Uygur – DİSK/Dev-Maden-Sen. Genel Başkanı
- Barajlar ve Suyun Ticarileşmesi
Murat Gökdemir / TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
- Enerji Üretiminde Su
                            /TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
- Su havzaları ve kentleşme 
                           / TMMOB Mimarlar Odası
- Makine ve metal imalat sanayinde su kullanımı
Selçuk Göktaş / DİSK-Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Sekreteri
- Suyun ticarileştirilmesinin Evsel kulanımdaki toplumsal yansımaları
İlknur Birol / Halkevleri

15.45 - 16.00 Kahve Molası

16.00 – 17.30 SU kullanım Alanlarının Su Kaynakları üzerine Etkileri (2)
Oturum Kolaylaştırıcısı:
- Suyun ticarileştirilmesinin su emekçileri üzerine etkileri
Saadet Yeğin / KESK/Tümbelsen 4 Nolu Şube Başkanı
- Besin zincirinde su
İbrahim Kaya / TMMOB- Gıda Mühendisleri Odası
- Sulama sistemleri ve Türkiye’de Sulama Birlikleri pratiği üzerinden su özelleştirmeleri
Ahmet Atalık / TMMOB Ziraat Müh. Odası
- Suyun ticarileşmesinin geçimlik tarım üzerindeki etkileri
Abdullah Aysu / Türkiye Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu
- Tarımın kapitalistleşmesinin tarımda su kullanımı üzerine etkileri
Shiney Varghese / IATP (Tarım ve Ticaret Politikaları Enstitüsü)
- Sorular ve Katkılar

18.00- 19.00 Tiyatro İzletisi “OYUNSU” Marmara Oyuncuları Sahnesi


23 Mart 2008 / Pazar

09.30 – 11.00 Suyun ticarileşmesinin Toplum Sağlığı ve Çevre üzerine etkileri

Oturum Kolaylaştırıcısı:
- Suyun Ticarileşmesinin Çevre ve Doğal Kaynaklara Yansımaları
Prof. Dr. Beyza Üstün / Yıldız Teknik Üniversitesi
Eylem Tuncaelli / TMMOB / Çevre Müh.Odası İst.Şube Bşk.
- Metalaşan Suyun Toplum Sağlığı Üzerindeki Etkileri
Dr. Vahide Bilir / Türk Tabipler Birliği
- Metalaşan Suyun Çalışanlara Etkileri
Arzu Çerkezoğlu / DİSK / Dev Sağlık İş Genel Başkanı
- Sorular ve Katkılar

11.00 – 11.15 Kahve Molası

11.15 – 12.45 WWF / 2009 – ISTANBUL

Oturum Kolaylaştırıcısı:
- Uluslar arası Su Kurumları ve ulusal ölçekteki politikalara etkileri
Anil Naidoo / Kanadalılar Konseyi
- Muhalif Toplumsal Hareketler neyi hedefliyor ?
Olivier Hoedeman / CEO (Şirket Avrupası Gözlem) – Hollanda
- Uluslar arası Su Sözleşmelerinin bağlayıcılığı ne kadardır.
Emilio Molinari / İtalya Su Dünya Sözleşmesi Kurulu
- Tartışma ve Katkılar

12.45 – 14.00 Yemek Molası

14.00 – 16.00 Dünyadan SU Mücadelele Örnekleri
Oturum Kolaylaştırıcısı: Metin Yeğin
- Carlos Sosa- Uruguay / FFOSE-Federation of Workers of the State's Company of Water)
- Hilda Salazar-Meksika / COMDA-The Coalition of Mexican Org. for the Right to Water
- Oscar Olivera – Bolivya / RED-VİDA
- Renato Di Nicola - İtalya / Mediterracqua Su Örgütü
- Al-Hassan Adam – Gana / Afrika Su Networkü Koordinatörü
- Dr. Ertuğrul Tanrıkulu / Edirne SU Yaşamdır Platformu

16.00 – 16.15 Kahve Molası

16.15 – 18.00 WWF 2009’a alternatifler: FORUM

Forum Kolaylaştırıcısı :

18.00 – 19.00 Belgesel Film Gösterimi:
Meksika’da 2006 yılındaki WWF’ye Karşı Düzenlenen Eylemler
“AQUA MI SANGRE”

 

Türkiye’den Organizasyonda yer alan Örgütler:

12 Mart 2008 Tarihi itibariyle


Üniversite
Yıldız Teknik Üniversitesi
YTÜ Çevre ve Teknolojileri Kulubü


İşçi Sendikaları
DİSK-Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası G.M.
DİSK/Dev-Maden Sendikası G.M.
DİSK/Dev-Sağlık İş Sendikası G.M.
DİSK/Genel-İş Sendikası G.M.
TÜRK-İŞ/ Hava-İş Sendikası G.M.
TÜRK-İŞ/ Tek Gıda-İş Sendikası G.M.
TÜRK-İŞ/ Petrol-İş Sendikası G.M.


Kamu Çalışanları Sendikaları
KESK/SES Sağlık Emekçileri Sendikasi G.M.
KESK/SES Anadolu Şubesi
KESK/Eğitimsen İstanbul 2 Nolu Şube
KESK/Eğitimsen İstanbul 6 Nolu Şube
KESK/Habersen 8 Nolu Şube
KESK/Tüm-Bel-Sen 4 Nolu Şube
KESK/Yapı Yol Sen İstanbul Şubesi


Çiftçi Sendikaları
Türkiye Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu

 
Meslek Odaları
TTB-Türk Tabipler Birliği Genel Merkezi
TTB- İstanbul Tabip Odası
İSMMMO-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
İVHO-İstanbul Veteriner Hekimleri Odası
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkezi
TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkezi
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi.
TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Genel Merkezi
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
TMMOB Orman Mühendisleri Odası Marmara Şubesi
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi


Dernekler
Çağdaş Hukukçular Derneği İst.Şubesi
Halk Evleri Genel Merkezi
Pergamon Derneği-Bergama
Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği
YAYED (Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği)
Veteriner Halk Sağlığı ve Toplumsal Çalışmalar Derneği

 
Diğer Oluşumlar
Allianoi Girişimi
Anti-MAİ Çalışma Grubu
Edirne/Su Yaşamdır Platformu
EGECEP (Ege Çevre Platformu)
Kazdağları ve Marda Dağı Çevre Platformu
Marmara Oyuncuları Sahnesi
Muhasebeciler Kültür Kooperatifi
Tüketici Hakları Derneği
Supolitik İletişim Ağı

Organizasyonda yer alan Uluslararası Örgütler:
TNI - ULUSLARARASI
PSI - ULUSLARARASI
IATP - ULUSLARARASI
Internaional Rivers - ULUSLARARASI
Corporate Europe Observatory - AVRUPA
Council of Canadians - KANADA
COMDA - MEKSİKA
FFOSE - URUGUAY
Red-Vida - BOLİVYA
Afrika Su Networkü - GANA
Focus on the Global South - FİLİPİNLER
Focus on the Global South - HİNDİSTAN
Blue Planet Project - KANADA
Food and Water Watch - ABD
HLRN - MISIR

Önemli Not: Yukarıdaki Su Konferansı Organizasyonunda yer alan örgütler listesi 12 Mart 2008 tarihine kadar yazılı onay veren örgütlerden oluşturulmuştur. Konferans çağrısını yeni alan örgütlerden gelecek yazılı onaylara göre liste günlük olarak güncellenecektir.

 
Tasarım: Studio Martin